Viktig bidrag

E-planter sikrer kvalitet

Ved å bruke E-planter tar vi vare på utvalgte planter som et viktig bidrag for å sikre god kvalitet på norske grøntanlegg.

E-planter er også et bidrag for å møte dagens krav om kvalitetssikring av planteproduksjon. 13 norske planteskoler samarbeider i Eliteplanter Norge BA om utprøving, produksjon og markedsføring av E-planter.

 

Fordeler ved bruk av E-planter

Utvalgt for norske forhold

E-plantene er valgt ut med hovedvekt på klimatilpasning, sunnhet, prydverdi og bruksegenskaper. Plantene er prøvd ut i Norge gjennom flere år.

Dokumentert sikker frøkilde og sort

Det følger et E-plantesertifikat med alle leveranser av E-planter som dokumentasjon på og garanti for ekte sorter og frøkilder. E-planter gir også en fordel ved supplering av planter. Du får samme plante når du supplerer planter fra ulike E-plante leverandører

Produsert i Norge

Plantene er produsert i Norge. Plantene er i takt med det norske klimaet og veien fra produsent til plantested er kort. Det reduserer risikoen for stress på plantene og forutsetningene for sikker utvikling og tilvekst er de beste.

Strenge krav

Det stilles strenge krav til planteskolene som produserer E-planter. Sagaplant Sauherad, som står for oppformering av sunt og klimatilpasset plantemateriale i Norge, garanterer for systemet. Produsentene er underlagt en årlig kontroll i regi av Sagaplant.

Samarbeid med Sverige gir større planteutvalg

Eliteplanter Norge BA er bygget opp i nært samarbeid med Sveplants E-grupp i Sverige, som har utviklet og er eier av systemet. I praksis betyr det at vi drar gjensidig nytte av det utvalgsarbeidet som er gjort i Sverige og Norge. Det gir et bredere og mer spennende utvalg av planter.

Hva er forskjellen på en sort med og uten E?

Alle E-plantene er merket med E etter navnet i beskrivelser og på etiketter. En viktig forskjell på Bjørkebladspirea ’Tor’ og Bjørkebladspirea ’Tor’ E er at det stilles strengere krav til formering av E-planten. Dette øker sikkerheten for at den virkelig er av den utvalgte sorten ’Tor’. All produksjon baserer seg på morplanter innkjøpt fra Sagaplant, Sauherad i Telemark. Ved produksjon av E-planter kan planteskolene bare ta stiklinger fra disse morplantene og 1. generasjon planter av disse morplantene, mens ved annen produksjon stilles det ikke slike krav. Ved frøformering av planter er det krav om at alt frø skal kjøpes direkte fra Sagaplant, som har kontroll med sine utvalgte frøkilder. En annen forskjell er at E-plantene gjennom E-sertifikatet har dokumentasjon på sort og frøkilde.

 

 

E-planter og norske/svenske provenienser/frøkilder

Et nytt system for klassifisering av vedaktige vekster har i de senere år blitt utviklet i Norge/Sverige. Planter merket med E viser at de har dokumenterte egnete egenskaper som kunden skal orienteres om.

E-plantenes største fordeler er at de er:

  • Utvalgt for norske forhold = mindre risiko for vinterskader
  • Prøvedyrket i ulike klimasoner i Norge/Sverige = sikrere sonangivelser og gode veksbeskrivelser
  • Art- respektive sortsekte = du får samme plante uansett leverandør
  • Sykdomsfrie = gir friskere planter med bedre tilvekst og blomstring
  • Norskdyrkede = kort vei til konsument, plantene i takt med årstiden

Kilde: E-plant Norge BA.