Yggdrasil

Det er med stor sorg vi opplyser at ask nå er tatt ut av vårt sortiment. dette grunnet askeskuddsyke, forårsaket av soppen Chalara fraxinea. Sporene er vindbårene og sprednings og skadepotensiale er enormt. dette er skremmende særlig siden askeskogen er svært artsrik skogtype. Det arbeides med å finne motstandsdyktige kultivarer. Fraxinus pensylvanica blir ikke angrepet, men er mindre hardfør, muligens H4, arten har stor utbredelse og trolig finnes det bedre provenienser.

Fraxinus excelsior Ask

Bruksområde: Parker og landskap.
Formering: Frøformert. Klonede hannplanter.
Form: Uregelmessig høy og bred krone.
Høyde: 25 – 30 m.
Bredde: 15 – 18 m.
Vokseplass: Skyggetålende, lett fuktig jord
Herdighet: Sone 1-6 innland, 1-7 kyst.
Tetratermverdi: 12,4°C.
Egenskaper: God overgroingsevne ved stammeskader. Har varierende kjønn. Frøformerte planter har stor variasjon.

Dessverre ikke til salgs