Generelle salgbetingelser

Alle planter fra oss tilbys/leveres i følge NS. 4400-4413. Alle priser er å betrakte som netto ekskl. mva. fritt levert fra planteskolen i Mysen.

Våre tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudsdato, men prisene må kunne reguleres frem til leveringsdato i forhold til konsumprisindeksen. Vi forbeholder oss også retten til prisøkning ved eventuelt økning av toll/tariffer eller ved innføring av nye offentlige bestemmelser som medfører økte kostnader for oss.

Tilbudene er å betrakte som en enhet og kan ikke deles opp, uten at det avtales spesielt. Dersom bare deler av tilbudet skal leveres, kan det medføre prisendring. Ved overvintring på forsinkende leveranser beregnes kompensasjon for dette.

Betalingsbetingelser

Etter levering av plantene skal kjøper betale disse kontant pr. 15 dager fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall skal kjøper betale 1,5% rente pr. påbegynt måned inntil betaling skjer. Overfor nye kunder forbeholder vi oss retten til å be om bankgaranti eller annen sikkerhet for betaling.

Alle leverte planter/varer forblir selgers eiendom inntil betaling har funnet sted eller gyldig sikkerhet er fremlagt.

Reklamasjon, prisavslag, omlevering, erstatning

Er reklamasjonen berettiget gis det prisavslag, eventuelt omlevering av nye planter dersom mangelen er vesentlig, reklamasjon meddeles Seim Trær og Planter as skriftlig senest 8 dager etter at varene er mottatt.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for mangler/uteblitt vekst elle andre vekstforstyrrelser som skyldes forhold som leverandøren ikke har herredømme over som for eksempel værforhold, vinterskade, vanning, jordforhold, lys og/eller gjødsel. I alle tilfeller er erstatningen beregnet til fakturaverdien.

Garanti

Det gis ingen garanti for vekst der forhold som leverandøren ikke har herredømme over er avgjørende. Dette gjelder eksempelvis værforhold, vinterskade, vanning, jordforhold, lys og gjødsel. Garanti ytes inntil fakturaverdi.

Tilbakelevering av planter

Refunderes med inntil 70% av fakturaverdi etter faglig vurdering av planten’s tilstand.

30% av faktura summen vil bli belastet kunden for ordre som blir avbestillt.

NB. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og feil i priskatalogen

Avbestilling

30% av faktura summen vil bli belastet kunden for ordre som blir avbestillt.

NB. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og feil i priskatalogen