Nye dyrkningsmetoder

Seim Trær og Planter har i de siste årene kommet med et nytt konsept for dyrkning av trær. Ved å arbeide med treets natur og ikke imot. Som hovedprinsipp skjærer vi ikke lenger toppen av trærne. Dette har gitt oss forbausende gode resultater. Auxinet (treets arkitekt) er hormonet som styrer treets vekstform. Ved å skjære toppen av trærne går lederskuddshormonet ut i greinene og disse prøver å danne nye topper. Dette svekker trærne i høy grad.

Grusmetoden

Kvalitetssikringen av treets rot i anlegget. Auxinet virker også på røttene. Skjæres en rot vil man i prinsippet få en 5 dobling av rotutviklingen. Roten trenger en jord (substrat)som har et riktig forhold av næringsalter luft og vann for å være aktiv og danne nye rotspisser. Man må velge en jord som har et høyt luftinnhold. 2 viktige faktorer for etablering av trær.

Ved beskjæring ikke ta toppskuddet av trærne. Sørge for at planten har et aktivt rotsystem, hvor det viktigste er et høyt luftinnhold i jorden (substratet). Drukning er utvilsomt den største dødsårsak for trær her i landet. For å unngå at trær drukner er det forsket fram en metode som består i å legge ca 30 cm uhar.pet grus oppe på leire eller leirjord. Leiren eller undergrunnsjorden grubbes og dreneres ned til 60 cm og påføres 1 m3 kompost pr 25-50m2 .Trærne plantes i grusen og ikke ned i leiren. Dette gir god lufttilgang på røttene og utnytter leirens gode egenskaper med å holde på vann og næringsalter. For trær kan grusen blandes med humus inntil 30 %.

Rotekspanasjon

Treet vokser så lenge rota har ekspansjonsmulighet. Ved å grave plante hullet ned i leiren og fylle 1 m3 med lettere jord i dette oppnåes en bassengvirkning,hvor trærne får redusert vekst fordi roten ikke har mulighet til å gå videre utenfor denne m3 med jord. Ved å fylle grus ovenpå, leirjorden og fylle på f.eks langs hele allèen har trærne mulighet til å vokse og ekspandere i rotsonen.

Rotvennlige bærelag jord (skjelletjord)

I gatetun, sykkelveier og fortau etc.er det krav om faste dekker for trafikken. Istedenfor den vanlige 1 m3 jord som vanligvis beskrives og som gir stagnasjon av treets vekst etter få år. P.g.a.rotens manglende ekspasjonsmulighet.Alternativet er at det utsjaktes masse ned til ca 60-70 cm. Dette fordi luften ikke når noe særlig dypere og at det derfor heller ikke blir noen rotutvikling.Plantegropen fylles med kultsteiner 20-30 cm, helst av kantede former for stabiliteten. Jorden (substratet)bør være en blanding av 1/3 åkerjord,1/3 sand og 1/3 torv.Denne vannes ned i mellom steinene.Dette er stabilt å kjøre på samtidig som trerøttene vokser i jorden mellom steinene. Plantekummer for trær er vi negative til.