Noen ord om ugras

Konkurranse fra ugras er den største trusselen mot sikker etablering og tilvekst hos trær og busker. Det er først og fremst vann det konkurreres om. Å holde ugraset borte fra plantene vil virke svært gunstig for etablering og tilvekst. Vekst og overlevelse hos plantene året etter planting, kommer hovedsakelig an på konkurranse fra gras/ugras.

Hvor stort område bør være ugrasfritt?

Absolutt minimum som nyplanting er 50×50 cm, jo større desto bedre. Området kan holdes ugrasfritt på forskjellige måter. Mekanisk bekjemping, kjemisk bekjemping, eller markdekking med for eksempel svart geotekstil WL 100, svart plast, bark, sand med mer. I stedet for å legge ut plast stykkevis for hver plante, er det billigst og mer rasjonelt å legge ut hele plastlengder maskinelt. Det aller beste er å holde hele plantefeltet fritt for konkurrerende ugras ved effektiv rotugrasbekjempelse før planting. Deretter kan feltet dekkes med sand, grus, bark eller halm. Den mest effektive form for markdekking, er med svart fiberduk WL 100 på hele planteområdet/arealet, noe som også er billigere enn dekking rundt hver plante.

Riktig plantetid er viktig

Gunstig plantetid er april- juni, august- 1. september. Midt på sommeren er det ofte for tørre forhold for planting. Planter en for seint på høsten, kan en risikere at planten ikke roter seg, og dermed fryser opp til vinteren.

Ulike løsninger for ulike forhold

Erfaringer viser at pluggplanter i kombinasjon med langtidsgjødsel og effektiv markdekking gir best etablering og tilvekst. Her følger en kort oversikt over forskjellige typer markdekke:

Polyetenfolie

Metoden passer for store flate områder på alle jordtyper utenom ren sandjord. I skråninger kan den kun benyttes i begrenset omfang., med maks helling 1:4. Den 75 cm brede plasten legges ut med plastlegger på traktor. Plasten har god effekt mot alle ugrasslag, også den flerårige rotugras. Metoden gir lavest etableringskostnad, samt bra planteetablering og tilvekst. Ugraset mellom radene kan enten vokse fritt eller klippes en-to ganger i året. Alternativt kan man så til med passende frøblanding for eng eller blomstereng.

Sand eller grus

Metoden passer for leirjord, spesiellt for våte, kalde leirjordtyper. Den kan også benyttes på voller og i skråninger. Sand/grusdekking gir kun liten effekt mot flerårig rotugras. Metoden gir lav etableringskostnad, svært bra planteetablering og tilvekst, samt relativt ugrasfrie områder som er lett å holde rene mekanisk.

Fersk eller kompostert bark eller halm

Metode som passer for sand-og jord. Bør ikke brukes på våt, kald og dårlig drenert jord. Kan benyttes i hellene terreng. Gir kun liten effekt på flerårig ugras. Metoden gir lav etableringskostnad, bra planteetablering og tilvekst samt relativt ugrasfrie områder. Mekanisk ugrasbekjemping kan ikke benyttes. Fersk granbark er negativ på leirjord.

Fibertex wl 100

Metoden er spesiellt bra for voller og bratte skråninger der det er problemer med erosjon. Kan benyttes der andre løsninger er vanskelig å gjennomføre. Fibertex WL 100 hindrer vekst av alle typer ugras. Gir forholdsvis lav etableringskostnad, bra planteetablering og tilvekst.

Geotextil «du pont plantex» med dekke av sand eller grus

Metoden passer spesiellt bra på voller eller andre områder med fare for erosjon. Gir svært god effekt på alle typer ugras – også kveke og åkertistel. Forholdsvis lav etableringskostnad på områder der andre metoder er vanskelig å gjennomføre. Bra planteetablering, og normalt svært god tilvekst.