Corylus colurna Tyrkerhassel

Bruksområde: Parktre og gatetre ettersom den tolererer forholdene i byer.
Formering:
Form: Krona er kjegleformet med grove, vridde greiner.
Høyde: 15-20 m.
Bredde:
Vokseplass: Kalkholdig jord, sur jord, fuktig vokseplass. Tåler tørke og leirjord og er lite utsatt for skadedyr.
Herdighet: H4
Egenskaper: Kraftig stamme med rødbrun bark på yngre trær, mens eldre trær har mørkebrun avskallende bark. Nøttene sitter 5–6 sammen og er like store eller litt større enn vanlige hasselnøtter. Tåler tørke og leirjord og er lite utsatt for skadedyr.