Vanningsposer til trær

Mobile dryppvanningsposer fra Treegator

Seim Tær kan nå tilby de mobile dryppvanningsposene Treegator. Disse hjelper deg å optimere din vanningspraksis.

I forhold til tradisjonell overflatevanning, har vanningsposene følgende fordeler:

Dokumentert vanningseffekt dypere ned i jorden enn ved overflatevanning => bedre rotutvikling

  • Tilfører en presis, lett målbar vannmengde
  • Hindrer avrenning
  • Reduserer tidsforbruket ved vanning markant!
  • Lett å montere, og fylle på vann
  • Kan gjenbrukes

Flytende gjødsel kan evt. tilføres i posen. Det er mulig å koble flere poser sammen for å øke vannvolumet.