Larix sibirica Sibirlerk

Bruksområde: Parker, større tun, veiskråninger, skogholt og som ammetre
Formering: Frøformert
Form: Bred konisk
Høyde: 25 – 30 m.
Bredde: 4 – 8 m.
Vokseplass: Nøysom
Herdighet: Sone 1 – 8
Tetratermverdi: 8 °C
Egenskaper: Svært hardfør og salt-tolerant, feller nålene om høsten, intens gul høstfarge

Høystammet og lavstammet
SO 14-16 til SO 25-30

 

Picea abies Gran

Bruksområde: Parker, skogholt, større tun, naturtomter og som klipt hekk.
Formering: Frøformert
Form: Bred konisk, kransstilte greiner
Høyde: 25 – 35 m.
Bredde: 6 – 10 m.
Vokseplass: Nøysom, men best på solrik plass
Herdighet: Sone 1 – 8
Tetratermverdi: 8 °C 
Egenskaper: Hardfør, viktig å bruke riktig proveniens. vintergrønn.

SH 225-250 til SH 275-300

Picea omorika Serbergran

Bruksområde: Parker, hager, veimiljø, tun, gårdsrom
Formering: Frøformert
Form: Svært smal, konisk til søyleformet
Høyde: 25 – 30 m.
Bredde: 3 – 5 m.
Vokseplass: Trives best på solrik plass, ellers nøysom
Herdighet: Sone 1 – 6
Tetratermverdi: 11,5 °C
Egenskaper: Dette er den smaleste granarten. nålene er sølvgrå på undersiden dette gir hele treet et sølvglinsende preg. vintergrønn

SH 225-250 til SH 325-350

Pinus cembra Sembrafuru

Bruksområde: Parker, større hager, tun og landskap
Formering: Frøformert
Form: Bred konisk til pyramidal krone
Høyde: 15-20 m.
Bredde: 4-6 m.
Vokseplass: Ikke for tørr vokseplass, ellers nøysom
Herdighet: Sone 1 – 5 
Tetratermverdi: —
Egenskaper flott blågrønt bar, jevn vekst. god resistens mot filtrust. vintergrønn

Høystammet
SO 25-30 til SO 35-40

Pinus sylvestris Akershus Furu

Bruksområde: Parker, større hager, naturtomter og skogholt  
Formering: Frøformert
Form: Bred uregelmessig konisk til pyramidal krone
Høyde: 15 – 25 m.
Bredde: 5 – 8 m.
Vokseplass: Best på solrik plass, ellers svært nøysom
Herdighet: Sone 1 – 8
Tetratermverdi: —
Egenskaper: Svært hardfør, har pålerot som søker seg dypt i jord og sprekker. riktig proveniens er avgjørende for godt resultat. vintergrønn

SH 125-150 til SH 225-250 og SO 30-35 høystammet