Larix sibirica Sibirlerk

Bruksområde: Parker, større tun, veiskråninger, skogholt og som ammetre.
Formering: Frøformert.
Form: Bred konisk.
Høyde: 25 – 30 m.
Bredde: 4 – 8 m.
Vokseplass: Nøysom.
Herdighet: Sone 1 – 8.
Tetratermverdi: 8 °C.
Egenskaper: Svært hardfør og salt-tolerant, feller nålene om høsten, intens gul høstfarge.

Fra so 10-12.

 

Picea abies Gran

Bruksområde: Parker, skogholt, større tun, naturtomter og som klipt hekk.
Formering: Frøformert.
Form: Bred konisk, kransstilte greiner.
Høyde: 25 – 35 m.
Bredde: 6 – 10 m.
Vokseplass: Nøysom, men best på solrik plass.
Herdighet: Sone 1 – 8.
Tetratermverdi: 8 °C .
Egenskaper: Hardfør, viktig å bruke riktig proveniens. Vintergrønn.

SH 225-250 til SH 275-300

Picea omorikafk Ringsaker E Serbergran

Bruksområde: Parker, hager, veimiljø, tun, gårdsrom.
Formering: Frøformert.
Form: Svært smal, konisk til søyleformet.
Høyde: 25 – 30 m.
Bredde: 3 – 5 m.
Vokseplass: Trives best på solrik plass, ellers nøysom.
Herdighet: Sone 1 – 6.
Tetratermverdi: 11,5 °C.
Egenskaper: Dette er den smaleste granarten. Nålene er sølvgrå på undersiden dette gir hele treet et sølvglinsende preg. Vintergrønn.Høystammet og lavstammet. Flere provenienser

E-plante

Skjermbilde 2016-02-29 kl. 09.26.41

 

 

Pinus cembra Sembrafuru

Bruksområde: Parker, større hager, tun og landskap.
Formering: Frøformert.
Form: Bred konisk til pyramidal krone.
Høyde: 15-20 m.
Bredde: 4-6 m.
Vokseplass: Ikke for tørr vokseplass, ellers nøysom.
Herdighet: Sone 1 – 5 
Tetratermverdi:
Egenskaper: Flott blågrønt bar, jevn vekst. God resistens mot filtrust. Vintergrønn.

 

Pinus sylvestris Akershus Furu

Bruksområde: Parker, større hager, naturtomter og skogholt.
Formering: Frøformert.
Form: Bred uregelmessig konisk til pyramidal krone.
Høyde: 15 – 25 m.
Bredde: 5 – 8 m.
Vokseplass: Best på solrik plass, ellers svært nøysom.
Herdighet: Sone 1 – 8.
Tetratermverdi:
Egenskaper: Svært hardfør, har pålerot som søker seg dypt i jord og sprekker. Riktig proveniens er avgjørende for godt resultat. Vintergrønn.