Resistent Alm

Etter mange år ute av markedet er alm tilbake, dette kan vi takke intensivt forskningsarbeid i USA og Mellom-Europa for. Det har blitt arbeidet med forskjellige krysninger for å danne resistens mot almesyke (Ophiostoma ulmi og Ophiostoma novo-ulmi) og dette har lykkes.
I 2007 kom Franske INRA (Institut national de la recherche agronomique) med en rapport hvor de anbefaler fire kultivarer med sterk resistens, for bruk i Europa. To av disse har vi i forskjellige størelser i planteskolen.

Vi ønsker almen velkommen tilbake.

Ulmus x VADA® Resistent Alm

Bruksområde: Parker, større hager, tun, alléer og gatemiljø
Formering: Vevsformert, rotekte
Form: Relativt slank oval, opprett krone med sterk apikal dominans
Høyde: 15 – 20 m.
Bredde: 4 – 6 m.
Vokseplass: Varm, solrik plass med god næringsrik jord
Herdighet: Sone 1 – 5
Tetratermverdi: —
Egenskaper: Kompleks krysning av europeisk materiale med hovedsakelig Ulmus minor. Har gitt bedre resultater enn noe annet tre med europeisk materiale i undersøkelsen til INRA. Flott allé og gatetre, tåler en del vind, luftforurensning og salt

Høystammet
SO 10-12 til SO 20-25

Ulmus RESISTA® Resistent Alm

Bruksområde: Parker, tun allér og veiplantinger
Formering: Vevsformert, rotekte
Form: Bred opprett krone med sterk apikal dominans
Høyde: 20 – 25 m.
Bredde: 8 – 12 m.
Vokseplass: Solrik plass med god næringsrik jord.
Herdighet: Sone 1 – 5
Tetratermverdi: —
Egenskaper: Krysning av Ulmus japonica x Ulmus pumila som har svært god resistens. Tåler godt vind, luftforurensning og en del salt.