Bjørketrær

Bjørk, er en planteslekt i bjørkefamilien. Det er trær og busker som feller løvet om høsten. I Norge har vi tre arter av bjørketrær; dunbjørk, dvergbjørk og hengebjørk, samt fjellbjørk som er en underart av dunbjørk Det finnes 60 arter av bjørketrær i den nordlige tempererte sone. Her danner de vidstrakte skoger, enten ren bjørkeskog eller blandingsskog sammen med andre løvtrær og med bartrær.

Våre bjørketrær er av høy kvalitet har gode vekstvilkår.

Betula pendula fk Skien/fk Stange E Hengebjørk

Bruksområde: Naturområder, skogholt, allér, park og større tun.
Formering: Frøformert, selektert.
Form: Opprett, oval krone med hengende sidegreiner.
Høyde: 20 – 25 m.
Bredde: 6 – 8 m.
Vokseplass: Lyskrevende, må ha god tilgang på vann.
Herdighet: Sone 1-7.
Tetratermverdi: 10,1°C.
Egenskaper: Meget vinterherdig. Elegant og lett vekst med opprette hovedgreiner, tynne smågreiner som henger ned fra disse.
Skjøtsel: Ved skjøtsel er det viktig å være klar over at bjørka er bløder. I praksis vil det si at inngrep med saks og sag er mest vellykket i siste halvdel av august, begynnelsen av september. Da dannes grov-vev over såret før vekstavslutning.

E-plante
Skjermbilde 2016-02-29 kl. 09.26.41

Høystammet og lavstammet
Fra so 10-12

Betula pendula HONNØR®E (‘Eplhon’) Hengebjørk

Bruksområde: Naturområder, skogholt, allér, park og større tun.
Formering: Frøformert, selektert.
Form: Litt varierende, oftest opprett oval med hengende sidegreiner.
Høyde: 20 – 25 m.
Bredde: 6 – 8 m.
Vokseplass: Lyskrevende, må ha god tilgang på vann.
Herdighet: Sone 1-7.
Tetratermverdi: 10,1°C.
Egenskaper: Meget vinterherdig. Elegant og lett vekst med opprette hovedgreiner, tynne smågreiner som henger ned fra disse.
Skjøtsel: Ved skjøtsel er det viktig å være klar over at bjørka er bløder. I praksis vil det si at inngrep med saks og sag er mest vellykket i siste halvdel av august, begynnelsen av september. Da dannes grov-vev over såret før vekstavslutning.

E-planter

Skjermbilde 2016-02-29 kl. 09.26.41

Høystammet og lavstammet. Flere provenienser
Fra so 10-12

Betula pendula 'Dalecarlica' E Ornäsbjørk

ORNASBJØRK

Bruksområde: Parker, landskap, tun, allé, skogholt og naturområder.
Formering: Vevsformert, klon.
Form: Opprett oval krone med hengende sidegreiner.
Høyde: 20 – 25 m.
Bredde: 6 – 8 m.
Vokseplass: Lyskrevende, næringsrik jord med god vanntilgang.
Herdighet: Sone 6-7.
Tetratermverdi: 10,1°C.
Egenskaper: Har ikke hannrakler og sprer derfor ikke pollen. Flikete, dekorative blader. Sveriges nasjonaltre.

E-planter

Skjermbilde 2016-02-29 kl. 09.26.41

Høystammet og lavstammet
Fra so 10-12

Betula pubescens LIV®E (‘Eplliv’) Dunbjørk

Bruksområde: Parker, landskap, tun, allé, skogholt og naturområder.
Formering: Frøformert, selektert.
Form: Smal opprett oval, luftig krone.
Høyde: 15 – 20 m.
Bredde: 4 – 6 m.
Vokseplass: Lyskrevende, god tilgang på vann.
Herdighet: Sone 1 – 8.
Tetratermverdi: 7,5 C.
Egenskaper: Mindre og slankere enn hengebjørk. Får lett rustsopp på bladene. Høystammet og lavstammet.

E-plante

Skjermbilde 2016-02-29 kl. 09.26.41

Fra so 10-12

Betula utilis 'Doorenbos'/var. jacquemontii Himalayabjørk

Bruksområde: Parker, hager, veiplantinger, landskap og mot natur.
Formering: Poding.
Form: Pyramidal til oval opprett, lett luftig krone.
Høyde: 12 – 15 m.
Bredde: 4 – 6 m.
Vokseplass: Lyskrevende, god tilgang på vann.
Herdighet: Sone 1-5.
Egenskaper: Lavt lite tre. Spesielt dekorativ hvit bark som skrelles av, friskt bladverk som ikke blir angrepet av rustsopp.

Høystammet og lavstammet.
Fra so 10-12