Spar tid på vanning

Få bedre etablering og tilvekst på trærne!

I forhold til tradisjonell overflatevanning, har vanningsposene følgende fordeler:

  • Dokumentert vanningseffekt dypere ned i jorden enn ved
  • Overflatevanning => bedre rotutvikling
  • Tilfører en presis, lett målbar vannmengde
  • Hindrer avrenning
  • Reduserer tidsforbruket ved vanning markant!
  • Lett å montere, og fylle på vann
  • Kan gjenbrukes
  • Flytende gjødsel kan evt. tilføres i posen

Treegator vanningsposer tilfører et stort volum vann direkte tilrotsystemet til nyplantede trær og busker med minimal avrenning og fordamping. Det erdokumentert at dypere vanning minsker faren for omplantingssjokk og tørkeskader blantnyplantinger. Ved overflatevanning forsvinner dessuten mye av vannet til avrenning ogfordamping, uten at vannet klarer å trenge ned i rotsonen. Mange anleggsgartnere bruker i dag drensrør, men vanningsposene har mange fordeler fremfor disse. Rørene kan blant annet ikke romme like mye vann som en vanningspose. Rørene stiller dessuten større krav til kompetansen hos gartneren, for at de skal fungere etter hensikten.

Effektivt!

Du kan vanne nyplantede trær og busker mer effektivt enn ved overflatevanning – og sparer både tid og penger. En enkel vanningspose er beregnet på trær med so < 30 cm. For større trær kan man feste to vanningsposer sammen.

NB! tabellen er veilendende og avhenger av vær, jordforhold, type tre og størrelse.
Under varme og/eller tørre perioder kan det være behov for hyppigere vanning.
Les mer Treegator i artikkelen «Forsøg og erfaringer med brug af vandingsposer». Skrevet af Oliver Bühler, Videntjenesten for Park og Landskab i Danmark.