For å fremme kreativitet og skaperkraft hos utførende anleggsgartner beskrives det ferdige resultat, for eksempel en minimum tilvekst i løpet av tre år. Istedenfor å prøve å beskrive hvordan han skal gjøre selve jobben (som er en bortimot umulig oppgave) beskrive det resultat man ønsker.

Forbedring av herkomster. Provenienser

På trær har vi i stor grad vært avhengig av mellom europeiske herkomster. En del av disse har en vegetasjonstid som passer vårt klima. Andre har det ikke. Vi har et samarbeide med en norsk og en svensk planteskole for å få et bedre utvalg av norsk eller tilsvarende materiale. Vi har nå norske provenienser på en rekke trær, og flere er under utvikling. Et tre av riktig herkomst og dyrket i Norge etter våre nye metoder gir en dramatisk kvalitetsforbedring i forhold til tradisjonell dyrkning.

Krav til trærnes jordvolum

Store trær med mulighet til ubegrenset rotutvikling vil kunne legge beslag på 100 – 150 m3 jord. Mye tyder på at vekstmassen kan reduseres betydelig i forhold til treets kapasitet på rotutvikling uten at virkningen blir særlig merkbar.

Anbefalte jordvolum vil avhenge av jordens evne til å binde vannet.

Vekstjordens fuktighetskapasitet
15 volum %
Vekstjordens fuktighetskapasitet
18 volum %
Acer platanoides28 m320 m3
Prunus avium13 m39 m3
Quercus robur123 m385 m3
Sorbus intermedia7 m35 m3
Tilia cordata44 m331 m3